strona startowa   galeria
 
NOC GIER PLANSZOWYCH
Regulamin

"
1. W Nocy Gier Planszowych mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie Gimnazjum nr 3, którzy spełniają poniższe kryteria: - ocena bardzo dobra lub wzorowa z zachowania, - brak negatywnych uwag o zachowaniu w e-dzienniku; w razie ich posiadania o uczestnictwie decydują organizatorzy po uprzedniej konsultacji z wychowawcą, - zgoda rodziców na udział w imprezie oraz na samodzielny powrót do domu. 2. Noc Gier Planszowych rozpoczyna się w piątek o godzinie 19.00, a kończy o godzinie 7.00 w sobotę. 3. Uczniowie mogą korzystać wyłacznie z sal 20, 21, 22 oraz toalet na parterze. 4. Obecność na Nocy Gier Planszowych zobowiązuje uczestników do aktywnego udziału w grach towarzyskich. 5. Zestaw proponowanych przez uczestników gier musi zyskać akceptację opiekunów. 6. Uczestnikow obowiazują zapisy Statutu Szkolnego oraz Regulaminów szkolnych. 7. Ilość miejsc ograniczona - 40 osób. 8. Zgłoszenia należy wysyłać na adres m.sliwka@gim3.olesnica.pl . Termin zgłoszeń upływa 15 listopada.

strona startowa   galeria